Kølvrå svømmeklub´s


Generalforsamling den 29. marts 2017 kl. 19.00


 afholdes i AIF´s klublokale i Frederiks.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Formandens beretning.


3. Forelæggelse af Regnskab.


4. Fastsættelse af kontingent.


5. Indkomne forslag.


6. Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til §11(på valg er Ulla, Helga og Susanne) alle modtager genvalg.


7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.
 


 


 


Med venlig hilsen


Bestyrelsen