Generalforsamling den 3. Marts 2016 kl. 20.00
 
Generalforsamlingen afholdes i Alhedehallen i AIF´s klublokale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne foreslag.
6. Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold  til §11(på valg er Anni, Pia og Birgit)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.