Kølvrå svømmeklub´s


Generalforsamling den 12. marts 2018 kl. 19.00


 afholdes i AIFs klublokale i Frederiks.

Dagsorden:


 1. Valg af dirigent.

   

 2. Formandens beretning.

   

 3. Forelæggelse af Regnskab.

   

 4. Fastsættelse af kontingent.

   

  5. Indkomne forslag.

  - Forslag til ændring af vedtægter.

   

  6. Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til §11(på valg             er Elinor, Steen og Susanne) alle modtager genvalg.

  Suppleanter: Anni Jensen modtaget genvalg.         

                      Rudi Abildgård


  7. Valg af revisor.

  - Lone Jeppesen modtager gerne genvalg.


  8. Eventuelt.

   

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen