Kølvrå svømmeklub

Generalforsamling den 17. marts 2022 kl. 19.00

afholdes i mødelokale 1 i Alhedehallerne, Frederiks.

      Dagsorden:

1.           1. Valg af dirigent.

2.          2. Formanden aflægger beretning.

3.          3.  Forelæggelse af Regnskab.

4.          4. Fastsættelse af kontingent.

   5. Indkomne forslag.

   Forslag skal være formanden i hænde senest den 9. marts 2022

6.            6. Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til §11

         på valg er Elinor (modtager genvalg), Helle (modtager genvalg) og Susanne(modtager genvalg)

Suppleanter: Anni Jensen modtager genvalg.

Kaj Sørensen modtager genvalg


      7. Valg af revisor.

         Lone Jeppesen modtager genvalg.


      8. Eventuelt.