Priser.
 
Alle Børne hold:  kr. 490,- 
Voksen hold:      kr. 590,- 
 
+ 
 
 Der vil der være et mindre kortgebyr.
 
Der er 50% rabat ved opstart efter 1. januar i sæson 2022/2023